Zákaz dětí, psů, koček i trvalého pobytu v nájmu

Pronajímáte nemovitost a máte přesnou představu, s kým chcete nebo nechcete uzavřít nájemní smlouvu? Víte, že sice můžete svou nemovitost pronajmout komukoli, ale musíte dodržovat zákony a nikoho nediskriminovat?

Diskriminace je rozlišování osob na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez ohledu na schopnosti daného jedince, to například znamená na základě pohlaví, věku, původu, náboženství, barvě pleti, národnosti, sexuální orientaci, atd.. Antidiskriminační zákon si můžete přečíst zde https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-198.

Pokud svým inzerátem nebo jednáním se zájemci někoho diskriminujete a porušujete tak tento zákon, můžete se vystavit riziku žaloby ze strany poškozené osoby, a které po vás může požadovat odškodné, protože jste zájemci nedali možnost se o vaši nemovitosti ucházet. Stalo se to například v tomto případě

https://radiozurnal.rozhlas.cz/realitni-maklerka-se-ma-omluvit-romce-za-diskriminaci-rozhodl-soud-6250590

V nabídkách pronájmů často vidím v různých obměnách následující požadavky, cituji: „Byt je vhodný pro bezdětný pár“, „Majitel nepřipouští bydlení s domácími mazlíčky“ nebo „Jen pro nekuřáky“. Inzerát je veřejná nabídka a vymezení, že pronajmete například jen mladému bezdětnému páru bez zvířat jsou diskriminační.

Mimořádně se mi stane, že mi vlastník na začátku naší spolupráce řekne, že ve své nemovitosti nechce kuřáky nebo nájemce se psy. Pak se mu snažím vysvětlit, že takové požadavky jsou diskriminační. Jestliže vám tedy pronajímání řeší zprostředkovatel a požádáte ho, aby nejednal například s matkami s dětmi, dopouštíte se diskriminace naváděním.

Děti

Stále častěji se mi stává, že se zájemci o nájem už při prvním telefonátu ptají, jestli vadí, že mají děti, protože jiné RK to vidí jako problém.

Zvíře

Občanský zákoník v § 2258 říká – Nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady pronajímateli.

To znamená, že zvíře v nemovitosti nemůžete v nájemní smlouvě zakázat. V případě, že tam takové ustanovení máte, je právně nevymahatelné.

Jestliže předem víte, že zájemce o vaši nemovitosti je například vášnivým chovatelem boxerů, a vám se nelíbí, že ve vašem bytě 1+1 by kromě zájemce měli být i dva nebo tři takoví psi, smlouvu se zájemcem neuzavírejte. Jako vlastník máte právo si vybrat, s komu nemovitost pronajmete nebo nepronajmete.

Já vždy zájemcům říkám, že například pes v bytě není problém. Pokud ale bude v nepřítomnosti majitele celý den štěkat a sousedé si budou stěžovat, pak to problém je a ten musíme vyřešit.

Jestliže zjistíte, že zvíře sice neobtěžuje sousedy, ale škodí ve vaší nemovitosti tak, že budete například mít podrápané dveře, zničenou vaši sedačku a v celém bytě bude smrad k padnutí, tak to také budete muset vyřešit.

Chcete-li pronajmout svou nemovitost zájemci například s velkým psem, zvažte navýšení kauce nebo nájemného, jako případnou pojistku pro budoucí škody na vaší nemovitosti.

Místo omezování a zákazů, které zákony nedovolují, mějte v nájemní smlouvě pravidla pro řešení budoucích problémů a škod. My například máme s nájemci v nájemní smlouvě uvedeno ustanovení (a zatím jsme neměli problém):

V případě chovu zvířat v Bytě se Nájemce zavazuje dodržovat hygienické předpisy v Bytě i ve společných prostorách bytového domu. Jestliže dojde zvířaty ke znečištění těchto prostor, zavazuje se Nájemce na vlastní náklady tyto prostory vyčistit.

Trvalý pobyt

Stejně tak nemůžete nájemci zakázat, aby si ve vaší nemovitosti nezřídil trvalý pobyt. To může udělat na obecním úřadě s platnou nájemní smlouvou bez vaší asistence. Toho se někteří vlastníci obávají vzhledem k praktikám některých exekutorů, kteří přijdou do nemovitosti a doslova ji vybílí. V případě, že pronajímáte nezařízenou nemovitost, vás to nemusí trápit.

Zrušení trvalého pobytu po odstěhování nájemce (pokud to neudělá sám) můžete tak, že na obecní úřad podáte návrh na zrušení, jestliže jsou splněny dvě podmínky – nájemce v nemovitost nebydlí a nemá platnou nájemní smlouvu. My jsme o toto žádali s jedním mým klientem jednou, kdy bývalá nájemkyně přestala komunikovat a měli jsme podepsanou Dohodu o ukončení nájemní smlouvy. Obecní úřad do třiceti dnů trvalý pobyt zrušil.

Byty slouží k bydlení

Občas se setkávám s tím, že v bytových domech nebydlí jen stálí obyvatelé a dlouhodobí nájemci, ale z některých bytů je ubytovna, hotel nebo dokonce veřejný dům (resp. byt). Standardní byty jsou zkolaudovány k bydlení a ne k těmto činnostem.

Problémy nastanou ve chvíli, kdy se bude po domě pohybovat větší množství neznámých lidí, stálí obyvatelé budou obtěžováni hlukem a nepořádkem a výbor SVJ nebude vědět, kdo v bytech bydlí (to je vlastník podle stanov povinen SVJ hlásit). Jestliže se s tímto setkáte, doporučuji neprodleně se obrátit na svůj výbor SVJ a žádat o sjednání nápravy.

Ubytovna

Vlastník pronajímá byt šesti dělníkům, kdy už z fotek v inzerci je poznat, že byt slouží je k přespávání – je zde co nejvíce postelí a minimum ostatního vybavení. Nadto si sousedé stěžují na neustálý nepořádek na chodbě, kdy „nájemci“ takového bytu nechávají zablácené schody a obtěžují sousedy kouřením.

Hotel

Byt v atraktivní lokalitě je prezentován na booking.com jako hotelový pokoj s kalendářem obsazenosti a možnosti objednání pobytu na vlastním webu.

Veřejný dům

Jestliže si pořídíte investiční byt v bytovém domě, kde žádný z bytů není větší než 25 m2, dá se předpokládat, že většina z nich bude k pronájmu. Tak se může stát, že ve vašem domě bude veřejný byt.

Za posledních téměř deset let, co se klientům starám o jejich pronajímané byty, mám zkušenost, že naprostá většina nájemců jsou slušní a komunikativní lidé, kteří se o byty starají, jako o své vlastní. A pokud je mezi námi od začátku seriózní a vstřícné jednání, neřešíme žádný problém.

Ivana Dobiášová
Kupujete nemovitost a máte dojem, že za vás na realitním trhu nikdo nekope? Já ho mám také. Poradím vám vše, co musíte vědět k nákupu nemovitosti. VÝHRADNĚ Z POHLEDU KUPUJÍCÍHO. Můj příběh si přečtěte zde >>

Řešíte nákup nebo pronájem nemovitosti a potřebujete pomoc výhradně z pohledu kupujícího nebo pronajímatele?

Komentáře
  • 3 nejdražší chyby při koupi nemovitosti

    Koupě nemovitosti vám může jít buď hladce nebo se můžete nevědomě dopouštět spousty chyb. Sepsala jsem pro vás nejčastěji podceňované situace, kterých se kupující dopouštějí. A vy se jich můžete vyvarovat.

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky