Můj etický kodex

Má první zkušenost s realitním kanceláří ve mně nechala jen pachuť.

Dodnes si pamatuji tu bezmoc a zmar, kterými jsem musela během půl roku projít.

 

Od té doby i za léta v oboru vím, že nejdůležitějším článkem realitního obchodu je zprostředkovatel – na prvním místě jeho osobnost a na tom druhém jeho odbornost. Proto se řídím těmito zásadami.

Důvěra

Důvěra je v našem oboru zcela zásadní a klíčový faktor nejen proto, že v něm jde o miliony korun, ale také proto, že většina lidí si své bydlení kupuje jednou nebo dvakrát za život, většinou nemá s tímto oborem žádnou zkušenost, velmi často se nechá unášet emocemi a ty jim doslova vypnou racionální uvažování.

Klíčové jsou pro mě vztahy – jak s klienty, tak se ostatními spolupracujícími osobami, postavené na důvěře a vzájemném respektu. Zájem klienta je vyšší než můj vlastní. Pokud zjistím, že transakce je pro mého klienta velké riziko nebo přímo ohrožení, obchod mu nedoporučím uzavřít.

Zachování mlčenlivosti o všech klientech, transakcích a dalších okolnostech, které jsou součástí obchodního tajemství i po skončení obchodu je samozřejmostí.

Neúčastním se nekalých praktik na realitním trhu, nesnižuji se k pomluvám nebo lžím a respektuji práci svých kolegů a konkurentů.


Odbornost

Sleduji novinky v oboru a vzdělávám se. Klientům poskytuji pravdivé, kvalitní a srozumitelné informace a vyzývám je, že pokud něčemu nerozumí, ať se ptají. Na rovinu říkám věci negativní nebo nepopulární. Mým úkolem je upozorňovat klienta na rizika a hledat a nabízet řešení, pokud nejsou nebo jsou příliš komplikovaná nebo riziková, klienty na ně upozorňuji.

Odmítnu spolupráci, pokud v ní nevidím smysluplnost a oboustranný přínos.


Zkušenost

Jako bývalá realitní makléřka mám dlouholetou zkušenost z druhé strany. Už jsem zažila nejrůznější situace, a proto se primárně snažím předcházet nedorozuměním a komplikacím v obchodě včasným varováním klientů. Mým cílem je, aby klienti na nákup svého bydlení vzpomínali s radostí.


Spolehlivost

Co řeknu, to platí, co slíbím, to splním. Pokud něco nemůžu splnit, předem klienta informuji. Nikdo není dokonalý, a proto vítám konstruktivní zpětnou vazbu, která je pro mě inspirací pro budoucí zlepšení. Mám ráda věci pod kontrolou a k nákupu přistupuji tak, jako bych kupovala vlastní nemovitost.


Jistota

Jako kupující má můj klient jistotu, že za všech okolností zastupuji výhradně jeho zájmy. Se mnou má jistotu, že o nemovitosti dostanete zcela přesné informace a ne jen dojmy. Doporučuji, jak se vyvarovat chyb a nenaletět protistraně.

Ne pro mě není odpověď. Naopak mě to vyburcuje k ještě větší akci. Nezatajuji ani nepříjemné zprávy, informuji a vysvětluji. Osobně nesnáším, když něco zanedbám a promění se to v problém. Proto se vždy snažím potížím předcházet. Jestliže narazím na problém, který jsem nikdy předtím neřešila, zapracuji je do doporučení pro kupující. Nejraději mám situace, kdy předem říkám klientům, že jsem vyřešila něco, co oni chtěli řešit sami.


Nezávislost

Nejsem závislá na žádných prodávajících, realitních kancelářích, developerech, ani nikom jiném. Pokud se dostanu do střetu zájmu, předem o tom klienta informuji.

Vím, že svým jednáním, vystupováním, znalostmi a zkušenostmi vytvářím svou vlastní značku, a proto vždy dbám na své dobré jméno. Jestliže zjistím, že ho jakákoli skutečnost může, do transakce se nepustím nebo ji odmítnu.


Čas

Vážím si času svého i svých klientů. Vím, jak předcházet problémům, které kupující stojí moře času i financí, případně jak je vyřešit, pokud se vyskytnou. Všechno, co můžu, zařizuji za klienty, aby se mohli soustředit jen na ta nejdůležitější a finální rozhodnutí.


Cena

Mým jediným cílem je, aby byli kupující nadšení, že koupili tu nejvhodnější nemovitost za nejnižší možnou cenu v klidu, bezpečně a s minimem starostí. Nesnažím se uzavřít rychlý obchod kvůli své provizi, ale pro klienta ten nejvýhodnější.

Kontakt

Nevíte si rady s koupí nebo pronájmem nemovitosti? Ozvěte se mi 

T: +420 773 919 991 :: E: ivana@ivanadobiasova.cz