Služby

Pomůžu vám pronajímat nemovitost se ziskem 

a minimem starostí

 

VÝHRADNĚ Z POHLEDU PRONAJÍMATELE

Jsem váš správce nájmu

Mou prací je zbavit vás starostí a nenechat vás udělat špatné rozhodnutí.

Možná si říkáte, že byt nebo dům vám pronajme každá realitní kancelář. Případně to zvládnete sami. To zřejmě ano, ale pronajmete nejvhodnějšímu zájemci? Kdo bude řešit dlužné platby, stížnosti sousedů na nájemníky, údržbu nemovitosti nebo se účastnit shromáždění SVJ?

Seznámení

POZVU VÁS NA KÁVU

Protože budeme v kontaktu dlouhodobě, ze všeho nejdříve zjistíme, jestli spolu chceme spolupracovat. Neřešíme detaily.

Zjistím vaše představy, cíle a pohled na věc. Dozvíte se, jak pracuji a co jsem nebo nejsem schopná pro vás udělat. Probereme průběh pronajímání, abyste měli představu, jak správa nájmu se mnou probíhá.

Na základě této schůzky vám vypracuji základní návrh, co musíme udělat pro to, abyste pronajímali bezpečně a za nejvýhodnější cenu.

Odsouhlasíme si návrh exkluzivní smlouvy o správě včetně mé odměny. Po celou dobu spolupráce jsem vám plně k dispozici.

Jak se připravit

:: určení cílové skupiny

ANALÝZA

Vaši nemovitost navštívím a provedu její analýzu - zhodnotím stav, zařízení, nastavení záloh na inkaso a výši nájemného. Určíme cílovou skupinu nájeníků, vysvětlím vám proces jejich výběru a dám vám doporučení, jak dosahovat zisku.

Jak financovat

:: máte jasno ve financích

VÝNOS INVESTICE

Přesně určíme výši nájmu a záloh na jednotlivé služby tak, abychom dosahovali maximální obsazenosti nemovitosti.

Platby od nájemce pravidelně kontroluji na zvlášť k tomu zřízeném účtu  (bez ostatních duspozičních práv) a v případě prodlení sjednávám nápravu.

Každoročně kontroluji vyúčtování jednotlivých služeb.

Jak pronajímat

:: hledám a prohlížíme

VYHLEDÁNÍ A PROHLÍDKY

Nemovitost připravíme tak, aby přitáhla co nejvíce zájemců. Nechám ji nafotit, připravím prezentaci do inzerce, vyhledám zájemce a provedu prohlídky (i bez vaší přítomnosti). Vybrané zájemce prověřím a dostanete jejich seznam s mým doporučení. Konečný výběr podléhá vašemu schválení.

:: co je psáno, to je dáno

NÁJEMNÍ SMLOUVA

Připravím veškeré doklady pro uzavření smlouvy a předání nemovitosti a nájemníkům osobně nemovitost předám.

V případě dohody přepíšeme elektřinu a plyn na nájemce.

Jak se starat

:: máte přehled o stavu

ORGANIZACE ÚDRŽBY

S nájemníky řešíme společně možnosti oprav se spolupracujícími společnostmi. V případě větších oprav dostanete návrhy řešení.

:: důvěřuji, ale prověřuji

KONTROLA NEMOVITOSTI

Minimálně dvakrát ročně osobně kontroluji stav nemovitosti. Pokud zjistím jakékoli nesrovnalosti, informuji vás o tom a sjednávámm nápravu.

:: máte přehled o svém domě

ZASTUPOVÁNÍ U SVJ

Na základě plné moci vás zastoupím na všech shromážděních SVJ a informuji vás o fungování domu a dávám doporučení pro zlepšení.

:: nezbytná byrokracie

FINANČNÍ ÚŘAD

Eviduji výdaje související s nájem nemovitosti a připravím vám přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

Proč se mnou

 

Majitelům poskytuji rady a doporučení, jak se připravit na nájem nemovitosti

a nepronajímat neuváženě a se ztrátou.

Mou prací je vést vám pronájem nemovitosti v klidu a s radostí. A zbavit vás starostí.

JSEM JISTOTA

Za všech okolností stojím na vaší straně a jednám výhradně ve vašem zájmu. Se mnou máte jistotu, že o nemovitosti máte zcela přesné informace. Doporučím vám, jak se vyvarovat chyb a nenaletět protistraně.

JSEM ÚSPORA ČASU

Vím, jak předcházet problémům, které pronajímatele stojí moře času i financí, případně jak je vyřešit, pokud se vyskytnou. Všechno, co můžu, zařídím za vás. Vy se můžete soustředit jen na ta nejdůležitější a finální rozhodnutí.

JSEM LEPŠÍ CENA

Mým jediným cílem je, abyste nemovitost pronajímali za výhodnou cenu s maximální obsazeností a minimem starostí. Nesnažím se uzavřít rychlý obchod kvůli své provizi, ale pro vás ten nejvýhodnější.

Kontakt

Nevíte si rady nebo máte obavy, že pronájem nemovitosti nezvládnete sami? 

Zavolejte mi na +420 773 919 991