Majitelé si stěžují na nájemníky, ale vůbec se o ně nezajímají

Nedávno jsem shodou osobních okolností hledala pro sebe byt. Záleží mi na tom, jak bydlím a na byt jsem měla dost požadavků. Nakonec jsem absolvovala deset prohlídek. Osm jich bylo přímo s majiteli, dvě s realitní kanceláří.

Největším překvapením byl absolutní nezájem

Na každé prohlídce jsem byla až šokovaná. Nikdo z majitelů, o makléřích ani nemluvě, se o mě vůbec nezajímal. Myslím tím, kdo jsem, co dělám, s kým se chci nastěhovat. A to jsem několikrát naznačovala, že jim dám o sobě jakékoli informace i reference.

Protože mají nájemci ze zákona mnohem lepší postavení než majitelé, je to víc než překvapující. Vím, že deset prohlídek není reprezentativní vzorek pro průzkum. Po této zkušenosti se ale divím, proč si majitelé na nájemníky stěžují, když se o ně vůbec nezajímají.

Možná to pochopím u majitele, který pronajímá svůj první byt a neví. Ale naprosto neodpustitelné je to u makléře, který tato rizika zná nebo by měl znát. Protože v opačném případě z toho vyplývá, že zájem je co nejrychleji inkasovat bezpracnou provizi.

Jeden můj nový klient s problémovým nájemníkem mi dokonce říkal, že mu makléřka na otázku, co s neplatícím nájemníkem řekla: „Tak ho prostě vyhodíte“. Uff, to je neznalost zákona.

Potížím můžete předejít zjišťováním informací

Chápu, že v našich končinách není zvykem si zájemce lustrovat. Nicméně, jakmile předáte nájemníkovi svůj byt, nastupuje tvrdá ruka zákona. Nejčastějším problémem je neplacení nájemného a záloh na inkaso.

Víte, že vám nájemník může dlužit 3 měsíce a vy s tím nic nenaděláte? A další měsíc může trvat, než jej vystěhujete. To jsou ČTYŘI MĚSÍČNÍ PLATBY. 30 000 Kč i více. A to máte většinou k dispozici jedno až dvou měsíční kauci. To nemluvíme o případných nedoplatcích na službách a škodě na nemovitosti.

Nový občanský zákoník v paragrafu 2291 říká:

(1) Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

(2) Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.

(3) Neuvede-li pronajímatel ve výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti, nebo nevyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, k výpovědi se nepřihlíží.

Proto je tak důležité věnovat pozornost výběru ze zájemců. Jak to dělám já, si můžete přečíst http://ivanadobiasova.cz/jak-vybrat-najemnika-aneb-jak-nepronajmout-svuj-byt-fantomovi/.

Také si můžete zdarma stáhnout eBook 4 nejdražší chyby při pronájmu nemovitosti.

Máte šťastnou ruku ve výběru?

Iva

Ivana Dobiášová
Specializuji se na zastupování kupujících nemovitostí. Mým cílem je pomáhat vám orientovat se v celém procesu a koupit výhodně a bez komplikací. Napsala jsem pro vás eBook zdarma 3 nejdražší chyby při koupi nemovitosti. Majitelům investičních nemovitostí zajišťuji kompletní správu. Napsala jsem pro vás eBook 4 nejdražší chyby při pronájmu nemovitosti. Můj příběh si přečtěte zde.>>
Komentáře
  • 3 nejdražší chyby při koupi nemovitosti
  • 4 nejdražší chyby při pronájmu nemovitosti
  • Nejnovější příspěvky
  • Potkejme se na Facebooku